De inhoud van deze website is door GVB Catering, de eigenaar van deze website, met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar GVB Catering aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden daarvan. GVB Catering is ook niet verantwoordelijk voor inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Het gebruik van de inhoud van deze website of delen daarvan is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger van GVB Catering.

Catering in Veenendaal en omgeving